Dit artikel beschrijft de bevindingen uit een analyse van alle IE-arresten van de Hoge Raad sinds 2000. Gemiddeld wordt ongeveer 75% van de motiveringsklachten afgewezen. Rechtsklachten hebben echter een aanzienlijk grotere kans van slagen. Het is niet altijd eenvoudig om vast te stellen wat de Hoge Raad als feitelijk oordeel kwalificeert en wat als rechtsoordeel. Dit onderzoek brengt de gehanteerde grenzen in beeld.