Een 40-jarige man die iemand anders via een screenshot van zoekmachine Shodan voor een beveiligingslek wilde waarschuwen is door de rechtbank Midden-Nederland vrijgesproken van computervredebreuk. Volgens het Openbaar Ministerie had de verdachte op het NAS-systeem van het slachtoffer ingebroken en een screenshot van de inbox van de gebruikte e-mailclient gemaakt.

De verdachte liet tegenover de rechter weten dat hij het screenshot van de inbox via de Shodan-zoekmachine had gevonden. Shodan is een zoekmachine die allerlei via internet toegankelijke apparaten en systemen indexeert. De gevonden afbeelding bewaarde de verdachte op zijn eigen computer en mailde die vervolgens naar de aangever, met daarbij de waarschuwing voor een kwetsbaarheid in zijn systeem.

De rechter stelt dat de gang van zaken zoals de verdachte die schetst niet kan worden uitgesloten. “Uit de stukken in het dossier en het verhandelde ter terechtzitting blijkt niet dat het verhaal van verdachte onaannemelijk is. Nu redelijke twijfel bestaat of verdachte de feiten zoals tenlastegelegd heeft begaan, zal de rechtbank hem hiervan vrijspreken”, zo laat het vonnis weten.

De man verstuurde de e-mail in september 2018. De rechter laat weten dat het handelen van de verdachte in de toekomst mogelijk wel strafbaar zou kunnen zijn. Daarbij wordt gewezen naar artikel 138c van het Wetboek van Stafrecht dat sinds 1 maart 2019 van kracht is. Daarin staat dat wie “opzettelijk en wederrechtelijk niet-openbare gegevens die zijn opgeslagen door middel van een geautomatiseerd werk, voor zichzelf of voor een ander overneemt” tot een gevangenisstraf van maximaal een jaar kan worden veroordeeld.

Source