Het is
niet eenvoudig om als betrokken persoon kredietgegevens in te zien bij het
Bureau Krediet Registratie (BKR). Dit blijkt uit berichtgeving van de NOS. In het
artikel
stellen verschillende juristen dat het BKR twijfelachtig handelt in
het kader van de regelgeving omtrent het recht van inzage van  persoonsgegevens.

Het
BKR slaat gegevens van miljoenen Nederlanders over leningen, schulden en betalingsachterstanden
op. Wanneer iemand een hypotheek of lening wilt aanvragen, wordt er altijd
eerst naar de BKR-registratie gekeken. Het is dus van belang dat de informatie
die het BKR heeft ook door de betrokkene (tijdig) kan worden ingezien. Zo weet
de persoon in kwestie namelijk wat zijn schuld is en of laatstgenoemde
bijvoorbeeld een hypotheek of lening kan krijgen.

Juristen
laten echter aan de NOS weten dat het recht tot inzage van deze gegevens bij
het BKR niet op de manier gaat als onder de Algemene Verordening
Gegevensbescherming voorgeschreven is. Het BKR vraagt allereerst geldbedragen
van 4,95 tot 12,50 Euro voor directe inzage van de gegevens. Er wordt wel een
kosteloze optie geboden, maar dan kan het 4 weken duren voordat het BKR de
gegevens verstrekt. Onder de AVG mag er niet zomaar een vergoeding worden
gevraagd voor een dergelijke inzage. Dit mag enkel in geval bijkomende kopieën
worden gevraagd. Bovendien is de verwerkingsverantwoordelijke gehouden, binnen
een maand maar eigenlijk zo snel mogelijk, de informatie te verstrekken. De NOS
bericht dat er bij het kosteloze verzoek tot inzage meestal 4 weken op de
gegevens gewacht moet worden. Dit terwijl bij een betaald verzoek de informatie
direct wordt verstrekt. Deze werkwijze is voor mensen met schulden onwenselijk.
De betrokken personen die inzicht willen in hun schulden zullen immers gebaat
zijn bij een snelle inzage, maar beschikken nu eenmaal niet over de financiële middelen
hiervoor.

Bovendien
wordt de kosteloze inzage op een andere manier onnodig bemoeilijkt. Bij een
betaalde inzage kan het verzoek online worden ingediend terwijl voor de
kosteloze inzage een formulier per post moeten worden verstuurd. Onder de AVG
dient een dergelijk verzoek echter ook elektronisch te kunnen worden verzocht.
Daarnaast stelt het BKR dat slechts eenmaal per jaar een gratis verzoek tot
inzage mag worden gedaan. In de AVG is opgenomen dat een inzageverzoek met
“redelijke tussenpozen” mag worden verzocht. Het is goed voor te stellen dat
iemand die diep in de schulden zit meerdere keren per jaar zijn BKR-registratie
wilt inzien.

Inmiddels
heeft ook de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) gereageerd op de werkwijze van
het BKR. Zo zegt een woordvoerder van de AP: “Wij hebben hier diverse
klachten over in behandeling. Er zijn regels in de privacywet AVG in opgenomen
over het recht op inzage. De klachten roepen de vraag op of de werkwijze in
lijn is met de AVG”. Er loopt derhalve een onderzoek naar de aanpak van
het BKR.

Met dank aan Niek Weessies. 

https://www.solv.nl/weblog/vraagtekens-bij-gang-van-zaken-omtrent-inzageverzoek-bkr-gegevens/21699