Het publiceren van video-opnames op YouTube van een ondervraging door politieagenten op het politiebureau valt volgens het EU-Hof binnen de werkingssfeer van de databeschermingsrichtlijn. Dit kan een verwerking van persoonsgegevens voor journalistieke doeleinden zijn. In dat geval is de verwerking, indien noodzakelijk om de bescherming van de persoonlijke levenssfeer privacy te verzoenen met de vrijheid van meningsuiting, uitgezonderd van verplichtingen uit de richtlijn zoals voorafgaande toestemming door betrokkenen.

https://www.recht.nl/art/171477