Het Hof van Justitie heeft bepaald dat een merkhouder een derde kan verbieden merktekens van producten te verwijderen. Dit geldt ook wanneer de merken buiten de EU zijn verwijderd en een derde vervolgens zijn eigen merken op de producten aanbrengt. Het Hof oordeelt dat het verwijderen van een merk ‘gebruik’ van dat merk kan opleveren. Hiermee wordt het gebruiksbegrip opgerekt.