De versnellingsmeters van smartphones, smartwatches en andere apparaten kunnen allerlei persoonlijke informatie weggeven, zoals iemands locatie, gezondheid, geslacht, lichaamskenmerken, leeftijd en emotionele toestand, maar ook wachtwoorden, zo claimen onderzoekers van de Technische Universität Berlin op basis van literatuuronderzoek (pdf).

Versnellingsmeters worden onder andere gebruikt voor het detecteren van bewegingen en de stand van het toestel. Volgens de onderzoekers van de TU Berlin wordt de versnellingsmeter, in tegenstelling tot bijvoorbeeld de camera en microfoon, niet als privacygevoelig beschouwd, wat ook blijkt uit het feit dat third-party apps de meter zonder aanvullende permissies kunnen benaderen.

Via de versnellingsmeter kan echter allerlei persoonlijke informatie van iemand worden afgeleid. Het gaat dan bijvoorbeeld om iemands locatie, activiteiten, gezondheidstoestand, lichaamskenmerken, geslacht, leeftijd, persoonlijke kernmerken en emotionele toestand. De signalen van de meter zijn zelfs te gebruiken om een persoon op basis van biometrische bewegingspatronen uniek te identificeren en delen van ingevoerde tekst op het toestel te achterhalen, waaronder wachtwoorden. De onderzoekers baseren zich daarbij op eerder uitgevoerde onderzoeken.

“Elke karaktereigenschap van een gebruiker die leidt tot karakteristieke bewegingspatronen kan via versnellingssignalen worden opgemerkt. Versnellingsmeters zijn goedkoop, energiezuinig en vaak onzichtbaar verwerkt in apparatuur. Ze vormen daarmee de perfecte surveillancetool zolang hun datastromen niet goed worden gemonitord en beschermd tegen potentieel onbetrouwbare partijen, zoals fabrikanten, serviceproviders en app-ontwikkelaars”, zo concluderen de onderzoekers.

Ze stellen dat versnellingsmeters zonder toestemming van de gebruiker toegankelijk zijn voor third-party apps. Gezien de privacygevolgen moet dit dan ook opnieuw worden bekeken en zijn aanvullende technische en juridische maatregelen nodig, zeker nu sensoren steeds nauwkeuriger, goedkoper en kleiner worden en daarmee het risico toeneemt.

Image

Source