Het Europees Hof van Justitie heeft een arrest gewezen in de zaak Walbusch Walter Busch, betreffende de uitleg van een aantal bepalingen in de Consumentenrichtlijn. Het gaat daarbij in het bijzonder om de wijze waarop consumenten over hun herroepingsrecht dienen te worden geïnformeerd.

https://www.recht.nl/art/170954