Om illegale migratie tegen te gaan zijn luchtvaartmaatschappijen verplicht om gegevens over passagiers aan de Koninklijke Marechaussee te verstrekken, maar deze data levert vooral veel waarschuwingen over verkeersovertreders op. Dat staat in een onderzoek van onderzoeksbureau Panteia naar het gebruik van passagiersgegevens voor de grenscontrole (pdf).

Luchtvaartmaatschappijen moeten aan de Marechaussee bepaalde gegevens verstrekken van alle passagiers en bemanningsleden die van buiten het Schengengebied en van buiten de Europese Unie naar Nederland vliegen. Het gaat dan om gegevens uit het reisdocument aangevuld met enkele gegevens over de vlucht en de boeking. Deze gegevens staan bekend als Advance Passenger Information (API).

De API-verplichting staat los van het PNR-wetsvoorstel dat vorig jaar aan de Tweede Kamer werd aangeboden. Dit wetsvoorstel verplicht luchtvaartmaatschappijen om Passenger Name Record (PNR) gegevens aan te leveren. PNR-gegevens bevatten informatie die luchtvaartmaatschappijen nodig hebben om reserveringen te kunnen verwerken en te controleren. Naast persoonsgegevens als naam en geboortedatum gaat het bijvoorbeeld ook om betalingsgegevens, reisgenoten, bagage en plek in het vliegtuig.

Met de API-gegevens kan de Marechaussee kijken of iemand aan boord van een vlucht in verschillende opsporingsregisters voorkomt of op verschillende watchlists staat. Ook wordt er gekeken naar mensen die vanwege een combinatie van persoons- en vluchtgegevens matchen met een profiel. De screening die op deze manier plaatsvindt kan een match opleveren, die vervolgens wordt gevalideerd.

Wanneer de reiziger verdere aandacht verdient is er sprake van een hit. In het geval van een hit ontvangt de Marechaussee een alert. Het aantal alerts is in de afgelopen jaren toegenomen van zo’n 200 per maand in 2013 naar circa 1200 per maand in de eerste drie maanden van 2018. Deze toename hangt samen met de groei van het aantal vluchten waarvoor vliegmaatschappijen API-gegevens moeten verstrekken.

Verkeersovertreders

Het uitwisselen van Advance Passenger Information is zoals gezegd bedoeld om illegale migratie tegen te gaan. Het aantal alerts dat in 2017 betrekking had op illegale immigratie kwam uit op 421 passagiers (3,6 procent van alle alerts in dat jaar). In 120 gevallen werd een persoon de toegang tot Nederland geweigerd. In het eerste kwartaal van 2018 gaat het om 46 mensen. Zo’n 14 procent van de alerts in 2017 had betrekking op passagiers van wie het reisdocument als vermist of gestolen stond geregistreerd.

Cijfers van de Marechaussee laten zien dat een groot deel (38 procent) van de in totaal 11.000 alerts die in 2017 werden gegeven gaat over passagiers die gesignaleerd staan vanwege een verkeersboete (Mulderfeit). Het gaat dan om passagiers die na herhaalde betaalverzoeken nog steeds één of meerdere verkeersboetes niet hebben betaald.

“Van de in totaal 11.082 alerts die in 2017 werden gedaan, hadden er 6.710 (60,5%) betrekking passagiers die stonden geregistreerd vanwege een misdrijf of overtreding. Omvangrijk is de als bijvangst te beschouwen groep alerts waarin melding wordt gedaan van een Mulderfeit (boetes die verband houden met verkeersovertredingen)”, aldus de onderzoekers, die verder opmerken dat Advance Passenger Information niet primair is ingevoerd om dit soort zaken aan de grens te detecteren.

Image