De overheid werkt al jaren aan een intranet voor alle ambtenaren, maar het systeem kampt nog steeds met grote problemen. 

Binnenlands Bestuur meldt dat op basis van opgevraagde documenten.

Sinds 2010 wordt er voortdurend aan het netwerk gesleuteld; belangrijke delen werken nog niet goed, de kosten lopen op en het project zit nog steeds in de beginfase, aldus het blad.

Een van de onderdelen die nog niet goed werken, is een ‘zoek-en-vindfunctie’. Alle 125.000 rijksambtenaren kunnen daar elkaars adressen vinden. De ‘alerts’, waarmee overheidspersoneel nieuwsmeldingen kan ontvangen, doen het ook nog niet goed genoeg.

Vorig jaar gaf de overheid bijna 8 miljoen euro uit aan het Rijksportaal, en daar zaten nog niet alle kosten bij inbegrepen.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken vindt de conclusie op basis van de documenten te kort door de bocht. “Er wordt een nogal eenzijdig beeld geformuleerd”, aldus een verklaring. Het ministerie stelt dat het project complexer is dan blijkt uit wat Binnenlands Bestuur heeft ingezien.

https://www.nu.nl/internet/5560694/veel-problemen-met-intranet-ambtenaren.html