Het UWV heeft vorig jaar 900 managers getraind in het veilig omgaan met gegevens, zo staat in het jaarplan voor 2019 vermeld. De uitkeringsinstantie kreeg de afgelopen jaren met tientallen datalekken te maken. Zo werden in augustus nog de privégegevens van 2400 werkzoekenden via een e-mail gelekt.

“Doordat UWV steeds meer digitale dienstverlening biedt en met veel persoonsgegevens werkt, is het van belang dat de informatiebeveiliging en privacy (IB&P) op orde is. Dit heeft onze onverminderde aandacht, ook in 2019”, aldus het jaarplan. Volgens de uitkeringsinstantie is adequaat risicobesef bij management en uitvoerend personeel in relatie tot de omgang met persoonsgegevens nodig.

Om ervoor te zorgen dat medewerkers op een veilige manier omgaan met gegevens hebben vorig jaar 900 managers een training gevolgd op het gebied van informatiebeveiliging en privacy. Deze managers zullen hun kennis dit jaar aan de medewerkers overdragen, zo gaat het jaarplan verder (pdf).

Conflict

In het jaarplan zegt het UWV dat het belangrijk is om aan de eisen op het gebied van informatiebeveiliging te voldoen, vooral waar het om persoonsgegevens gaat. Op sommige terreinen ziet de uitkeringsinstantie naar eigen zeggen een conflict ontstaan tussen de eisen rond privacy en de dienstverlening van het UWV.

“Dat bijvoorbeeld de privacy van gezondheidsgegevens geborgd moet zijn, staat buiten kijf. Maar als dat vervolgens impliceert dat we niet mogen weten wat precies de obstakels voor de klant zijn om aan het werk te gaan, dan beperkt dat een goede dienstverlening. Als we zulk soort conflicten zien ontstaan, dan zullen we dat melden aan de opdrachtgever en daarover in gesprek gaan.”

Ict-personeel

Verder meldt het UWV dat het door de automatisering en digitalisering behoefte heeft aan deskundigheid op het gebied van gegevensanalyse, informatiebeveiliging en privacy, en data-advisering. Er wordt dan ook gezocht naar mensen met ict-kennis. “UWV heeft voor deze functies momenteel een tekort aan personeel”, zo stelt het jaarplan. Dit komt volgens de organisatie door de aantrekkende economie. Daarnaast wordt de schaarste versterkt door een vergrijzende werknemerspopulatie bij de uitkeringsinstantie, waardoor veel medewerkers de komende jaren met pensioen gaan.