Voor het ontstaan van werkgeversauteursrecht is het enkele feit dat sprake is van een dienstbetrekking niet voldoende. Wil het auteursrecht overgaan naar de werkgever, dan moet het maken van een werk passen in de functieomschrijving van de werknemer en gedurende werktijd tot stand zijn gekomen. Een medewerker van een universiteit had zich, (deels) in eigen tijd, beziggehouden met het reviseren van twee syllabi, in overleg met de universiteit, die bovendien redactionele invloed had. De syllabi zijn voorts op kosten van de universiteit gedrukt en verspreid.