De rol van een functionaris gegevensbescherming (FG) is essentieel voor de bescherming van de persoonsgegevens die organisaties verwerken. In de praktijk blijkt het niet vanzelfsprekend dat een FG zijn werk goed kan uitoefenen. De Autoriteit Persoonsgegevens heeft daarom concrete uitgangspunten opgesteld, over onder meer de informatiepositie van de FG, de middelen die de FG nodig heeft en de toegang van de FG tot het bestuur van de organisatie.

Source