De Tweede Kamer worstelt nog met de vraag hoe de AIVD, de MIVD en opsporingsdiensten en het bedrijfsleven moeten omgaan met zeroday-lekken.
GroenLinks-Kamerlid Kathalijne Buitenweg heeft deze week twee moties ingediend waarin ze de regering vraagt te onderzoeken of fabrikanten verplicht kunnen worden om zerodays te verhelpen.

Volgens Buitenweg kunnen bij het besluit om zerodays te laten voortbestaan, verschillende maatschappelijke belangen botsen. Soms zijn zerodays ‘instrumenteel’ voor overheidsorganen doordat via het inzetten van de hackbevoegdheid het handelen van kwaadwillenden kan worden gevolgd. Aan de andere kant biedt het voortbestaan van zerodays kansen voor kwaadwillenden, doordat zij deze kunnen gebruiken voor hun criminele activiteiten.
Tevens vraagt Buitenweg in haar motie om uiterlijk over twee jaar te laten evalueren hoe overheidsorganen omgaan met de inzet van zerodays.

Ook is er een motie ingediend door de Kamerleden Jan Middendorp (VVD) en Harry van der Molen (CDA) waarin ze de regering vragen om een onderzoek te starten naar het omgaan met zerodays.
De commissie-Jones, die de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 evalueert, moet wat beide Kamerleden betreft, gaan onderzoeken welke verbeteringen mogelijk zijn voor het omgaan met onbekende kwetsbaarheden in software.

Dinsdag 29 september zal de Tweede Kamer over de moties stemmen.

Source