Uit de
Prinsjesdagstukken was al gebleken dat de overheid van plan is om de
belastingdienst de bevoegdheid te geven voor de inzet van kenteken-scanners.
Realisatie van deze wettelijke bevoegdheid is nu een stapje dichterbij:
recentelijk heeft de Tweede Kamer  ingestemd
met een wetswijziging die dit mogelijk maakt. Met het gebruik van kenteken-scanners wil de
belastingdienst automobilisten gaan controleren op betaling van de
motorrijbelasting.

Het
gebruik van kenteken-scanners door de belastingdienst is in wezen niets nieuws.
In 2017 oordeelde
de Hoge Raad nog dat het gebruik hiervan door de belastingdienst onbevoegd was.
Er bestond immers geen wettelijke grondslag die het gebruik van deze
kenteken-scanners door de belastingdienst toestond. Indien de
wetswijziging ook door de Eerste Kamer komt, dan  krijgt de Wet op motorrijtuigenbelasting een
bepaling 77a. In deze bepaling is geregeld dat de belastingdienst kentekencamera’s
boven de snelweg mag gaan gebruiken om toezicht te houden en om de wet te
handhaven. Gegevens als kenteken, locatie, datum en tijdstip van vastlegging
motorrijtuig worden derhalve ontleend aan deze camera’s en verwerkt.

Waar
de belastingdienst de gegevens voorheen jarenlang bewaarde, worden de gegevens
nu binnen een week geverifieerd. Als daaruit blijkt dat bijvoorbeeld nog een
boete openstaat, dan kunnen deze gegevens verder worden verwerkt. Indien de kentekengegevens
geen verdere handeling vereisen van de belastingdienst, dan worden de gegevens
vernietigd.

Op dit
moment is nog niet geheel duidelijk om hoeveel camera’s het zal gaan. De
belastingdienst gaat in ieder geval gebruik maken van de 800 beschikbare kentekencamera’s
van de politie en wil tevens een beperkt aantal eigen controle-auto’s gaan inzetten.
De dienst zal spoedig met een cameraplan komen waarin specifiek is opgenomen om
welke locaties het gaat en om hoeveel camera’s.

De
Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft al advies uitgebracht omtrent het cameraplan.
De toezichthouder stelt dat het cameraplan expliciet moet onderbouwen wat de
noodzaak is van plaatsing, de locatie en inzet van de technische hulpmiddelen.
Op deze manier wordt voorafgaand getoetst aan de proportionaliteit en de
subsidiariteit van de maatregel.

Critici
vrezen onder meer dat de belastingdienst, middels de wettelijke bevoegdheid, het
cameragebruik zal gaan gebruiken voor andere doeleinden. De belastingdienst heeft
bijvoorbeeld al laten weten dat zij onderzoekt of de camera’s in de
toekomst tevens kunnen worden gebruikt om privégebruik van zakelijke leaseauto’s
te controleren. Daarvan heeft de AP vooralsnog gezegd dat dit geen doeleinde is
die onder de reikwijdte van de nieuwe bevoegdheid valt.

https://www.solv.nl/weblog/tweede-kamer-stemt-in-met-kenteken-scanners-voor-belastingdienst/21696