De Tweede Kamer is vandaag akkoord gegaan met de corona-spoedwet. Eerder gaf de ministerraad het voorstel al groen licht. De “Tijdelijke wet maatregelen COVID-19” moet de noodverordeningen vervangen waarin de huidige coronamaatregelen op dit moment zijn vastgelegd.

De wet geldt voor een periode van drie maanden en kan steeds met drie maanden worden verlengd. Een eerste versie van het wetsvoorstel kreeg de nodige kritiek te verduren. Daarop werd het voorstel op allerlei punten aangepast. Zo is handhaving bij mensen thuis niet meer aan de orde. Tevens is expliciet opgenomen dat coronaboetes niet leiden tot een weigering van de VOG. Het boetebedrag voor het overtreden van de anderhalvemeterregel is naar 95 euro gegaan. Ook is de corona-app uit het voorstel verwijderd en komt er geen landelijk bezoekverbod voor verpleeghuizen.

Nieuwe maatregelen moet het kabinet eerst voorleggen aan de Tweede Kamer. Ook de gemeenteraden krijgen meer mogelijkheden om een controlerende rol te spelen. Naast de regeringsfracties stemden oppositiepartijen GroenLinks, PvdA, SGP en 50Plus voor. Het wetsvoorstel gaat nu naar de Eerste Kamer.

Minister De Jonge van Volksgezondheid heeft de Senaat opgeroepen om het voorstel met spoed te behandelen. “De reden voor dit verzoek is de wenselijkheid de maatregelen die getroffen moeten worden voor de
bestrijding van de covid-19-epidemie op zo kort mogelijke termijn van een optimale juridische
basis te voorzien”, aldus de minister (pdf).

Source