Op 2 augustus 2021 wordt het nieuwe model van de Nederlandse identiteitskaart geïntroduceerd. Door de toevoeging van de vingerafdrukken op dit nieuwe model hebben uitgevende instanties de mogelijkheid om een tussentijdse verhoging van het maximumtarief voor een Nederlandse identiteitskaart te vragen.Source