De ontwikkelingen in de informatiesamenleving gaan snel. De VNG brengt daarom regelmatig trends onder de aandacht met Trendupdates. Deze keer gaan we dieper in op digitalisering en mensenrechten.

De fundamentele aard van de digitale transformatie maakt dat mensenrechten onder druk kunnen komen bij de inzet van nieuwe technologieën. Eind augustus kwam een bericht naar buiten over Clearview AI, een controversieel bedrijf dat gezichtsherkenningstechnologie ontwikkelt op basis van foto’s die zij op sociale media zoals Facebook en LinkedIn hebben verzameld. Deze database van ongeveer 3 miljard afbeeldingen kan door overheidsdiensten worden gebruikt om de identiteit van verdachte personen te achterhalen. Ook de Nationale Politie zou op kleine schaal gebruik hebben gemaakt van deze database. Het illustreert dat de mogelijkheden van hedendaagse technologie niet altijd in lijn zijn met het beschermen van mensenrechten – een besef dat zich ook voordeed bij bekende gevallen als de zaak rondom het SyRI-algoritme en de Toeslagenaffaire.

Trendupdate

Des te meer reden om extra licht te laten schijnen op enkele recente rapporten en handreikingen die overheden kunnen helpen in een sterke bescherming van mensenrechten bij de inzet van nieuwe technologieën. In deze Trendupdate bespreken we publicaties van onder andere het College voor de Rechten van de Mens, de Raad van State en de Autoriteit Persoonsgegevens. Ook besteden we aandacht aan enkele handreikingen die helpen om deze bescherming in de praktijk te brengen.

Source