In het onderstaande artikel wordt een link gelegd tussen transparantie en
regie van burgers op hun persoonsgegevens. Daarbij worden de onderdelen uit de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) uitgelicht met betrekking tot transparantie en wordt beschreven waaraan verwerkingsverantwoordelijken moeten voldoen. Bijzondere aandacht gaat daarbij uit naar de privacyverklaring op de website.

https://www.recht.nl/art/169358