De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft een privacyonderzoek naar TikTok afgerond. De toezichthouder bekijkt nu of er “handhavende maatregelen ingezet kunnen worden” tegen de populaire app, meldt het dinsdag in een jaarverslag over 2020.

De toezichthouder onderzocht het afgelopen jaar of de privacy van Nederlandse kinderen voldoende gewaarborgd is op TikTok. Een woordvoerder van de AP kan nog niet vertellen wat de resultaten van het onderzoek precies zijn.

De toezichthouder kondigde vorig jaar aan te gaan kijken of de informatie die TikTok geeft over het installeren en gebruiken van de app goed te begrijpen is en of het bedrijf voldoende uitleg geeft over de verzameling, verwerking en het verdere gebruik van persoonsgegevens. Ook bekeek de toezichthouder of toestemming van ouders vereist is wanneer TikTok persoonsgegevens van kinderen verzamelt, opslaat en verder gebruikt.

Het privacyonderzoek is vorig jaar afgerond, zo is te lezen in het jaarverslag. De AP schrijft het onderzoek te hebben doorgezet naar de afdeling handhaving, die momenteel onderzoekt of er “handhavende maatregelen” ingezet kunnen worden tegen TikTok.

Aantal klachten en datalekmeldingen gedaald

De AP maakte in het jaarverslag ook cijfers bekend over het aantal klachten en datalekmeldingen. In 2020 ontving de toezichthouder 23.976 meldingen van datalekken. Dat is een daling van 11 procent ten opzichte van 2019, toen de AP daarover nog 26.956 meldingen kreeg.

Ook het aantal klachten nam af van 27.854 in 2019 naar 25.590 in 2020. Mensen kunnen een klacht indienen bij de AP als zij niet eens zijn met hoe een organisatie met hun persoonsgegevens omgaat.

Source