Bijna
een maand geleden blogde
ik over de procedure waarin Casa International werd gedaagd in kort geding door
Edelman. Laatstgenoemde was van mening dat Casa International met haar
overeenstemmende kerstversiering met lichtjes inbreuk maakte op Edelman’s
modellen- en auteursrechten. De voorzieningenrechter was van mening dat er geen
sprake was van auteursrechtelijke inbreuk. Over het modelinbreuk kon de
voorzieningenrechter geen oordeel geven nu prejudiciële vragen gesteld zijn aan
het Hof van Justitie over de exclusieve bevoegdheid van de rechtbank Den Haag
in het kader van Gemeenschapsmodellen. Daaropvolgend is de zaak, voor wat
betreft het modellenrecht, verwezen naar de rechtbank Den Haag. Deze
voorzieningenrechter dient voorts te oordelen of van modelinbreuk wel sprake
is.

De
rechter kijkt allereerst of beide geregistreerde Gemeenschapsmodellen geldig
zijn. Daarvoor moeten beide modellen beschikken over een nieuw en eigen
karakter. Met betrekking tot het ster-model oordeelt de rechter dat deze wel
degelijk nieuw is. De rechter meent echter dat het ster-model niet beschikt
over een eigen karakter. In een nietigheidsprocedure zal het betreffende model
dus nietig worden verklaard. De verschillen met eerdere frames in de vorm van
een ster zijn dusdanig klein dat de totaalindruk voor de geïnformeerde
gebruiker naar voorlopig oordeel onvoldoende zal afwijken. Aan de toets van
modelinbreuk komt de voorzieningenrechter derhalve niet toe.

Met
betrekking tot het kerstboom-model is de voorzieningenrechter van mening dat
wel voldaan is aan het nieuwheidsvereiste en het model tevens beschikt over een
eigen karakter. Er is dus sprake van een geldig ingeschreven Gemeenschapsmodel.
Vervolgens oordeelt de voorzieningenrechter dat de kerstboomversiering van
Edelman en Casa een zelfde totaalindruk wekken. Nu Casa dit verder ook niet
heeft betwist, beslist de rechter dat Casa modelinbreuk maakt op het
kerstboom-model van Edelman. Met betrekking tot dit laatste model dient Casa
iedere inbreuk binnen twee werkdagen te staken.

Hier
is de gehele uitspraak te vinden.

https://www.solv.nl/weblog/toch-model-inbreuk-op-kerstversiering/21719