De gemeente Tilburg gaat op honderd kruisingen in de staad verkeerscamera’s plaatsen die zijn uitgerust met privacyfilters. Dat laat het college van B en W in een brief aan de gemeenteraad weten (pdf). Met de camera’s wil de gemeente de kruispunten met verkeerslichten naar eigen zeggen efficiënter en effectiever beheren.

Om de camera’s te plaatsen is het noodzakelijk dat zowel de privacy van weggebruikers als inwoners is geborgd, stelt het college. “We gebruiken de verkeerscamera’s alleen om het verkeer “live” te monitoren en verkeerssituaties te bekijken en indien nodig direct te reageren. We slaan de beelden nooit op.” Ook is een Data Protection Impact Assessment (DPIA) uitgevoerd.

Met een DPIA worden vooraf de privacyrisico’s die bij het verwerken van gegevens komen kijken in kaart gebracht. Vervolgens kunnen er maatregelen worden getroffen om de risico’s te verkleinen. Op basis van de uitgevoerde DPIA heeft de gemeente besloten om de verkeerscamera’s alleen voor het doel te gebruiken waarvoor ze zijn geplaatst, namelijk het monitoren van het verkeer op locaties waar dit relevant is.

Daarnaast zijn de camera’s voorzien van een privacyfilter om beelden te blurren die de camera op privéterrein maakt. “Het is dan niet mogelijk deze beelden te bekijken”, stelt de gemeente verder. Externe partijen die de gemeente gaan helpen bij het analyseren van verkeerssituaties krijgen pas toegang tot de beelden nadat zij een verwerkersovereenkomst hebben getekend. Tevens gaat de gemeente inwoners en bezoekers over de camera’s informeren.

Image

Source