De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft de populaire videoapp TikTok een boete van 750.000 euro opgelegd, een van de hoogste boetes die de AP tot nu toe aan een bedrijf heeft uitgedeeld. De app schond volgens de toezichthouder de privacy van jonge kinderen.

TikTok heeft volgens de toezichthouder niet op een begrijpelijke manier aan kinderen duidelijk gemaakt hoe hun persoonsgegevens worden verzameld, verwerkt en gebruikt worden. Dat komt omdat de informatie van TikTok hierover bij installatie niet in het Nederlands, maar in het Engels wordt aangeboden.

De AP noemt dat in strijd met de privacywetgeving, waarin staat dat het altijd duidelijk moet zijn wat er met je persoonsgegevens gebeurt. In de wet worden kinderen extra beschermd, omdat zij worden gezien als extra kwetsbare groep die zich minder bewust is van de gevolgen van dit soort gegevensverwerking.

TikTok is het niet eens met de opgelegde boete. Het bedrijf zegt bezwaar aan te tekenen.

De boete is afkomstig van onderzoek dat de AP vorig jaar startte naar TikTok, omdat er zorgen waren over de privacy van kinderen in de app. Volgens de toezichthouder hebben veel Nederlandse kinderen TikTok op hun telefoon staan.

Uitkomsten van het AP-onderzoek werden vorig jaar in oktober aan TikTok overhandigd. Het bedrijf heeft toen verschillende veranderingen toegezegd en doorgevoerd om de app veiliger te maken voor kinderen onder de 16 jaar. Toch is is er nog niet voldoende gebeurd, blijkt uit de opgelegde boeten. Naast onduidelijkheid over de uitleg van wat er met gegevens gebeurt, kunnen kinderen ook nog steeds liegen over hun leeftijd en op die manier een account aanmaken.

TikTok ligt in meerdere landen

Dit bericht wordt aangevuld.

Source