Foto: Thomas Lefebvre

MKB-Nederland en stichting Accessibility ontwikkelden een praktische tool waarmee organisaties zelf kunnen testen hoe hun website scoort op digitale toegankelijkheid. De zelfscan op www.ismijnsitetoegankelijk.nl voert automatisch een aantal tests uit. Binnen enkele seconden is te zien welke aandachtspunten er zijn.  De uitkomst is een advies op maat waar de organisatie mee aan de slag kan.

Website testen

De zelfscan digitale toegankelijkheid test de organisatiewebsite op:

  • Gebruikersvriendelijkheid: eenvoudige structuur, voldoende kleurcontrast en schaalbaarheid;
  • Leesniveau: hoe eenvoudig of complex is het taalgebruik op de pagina;
  • Alternatieve teksten bij afbeeldingen: zijn je informatieve afbeeldingen voorzien van teksten;
  • Code Kwaliteit: als de code goed is kan alle hulpsoftware er gebruik van maken.

Miljoenen Nederlanders

Voor een grote groep Nederlanders is het gebruik van een website niet vanzelfsprekend. Gebruikers met ADHD of dyslexie haken af als de webpagina te onrustig of te vol is. Doven of slechthorenden hebben moeite met video’s die niet ondertiteld zijn. Mensen met RSI of andere motorische problemen kunnen hun muis niet goed gebruiken.  En ook slechtzienden, laaggeletterden en senioren lopen tegen uitdagingen aan.

Wetgeving

Sinds 1 juli 2018 is het ‘Besluit digitale toegankelijkheid overheid’ van kracht. In het Besluit is bepaald dat websites en apps van overheidsinstanties moeten voldoen aan de toegankelijkheidseisen. Hierover moet verantwoording worden afgelegd in een toegankelijkheidsverklaring. Meer informatie geeft Logius via de website digitoegankelijk.nl. 

Source