De Sociale Verzekeringsbank (SVB) heeft vorig jaar bijna 450 datalekken bij de Autoriteit Persoonsgegevens gerapporteerd. In de meeste gevallen ging het om postgerelateerde datalekken. Dat meldt de SVB in het jaarverslag over 2020. De SVB verstuurt jaarlijks miljoenen brieven met daarin persoonlijke informatie aan burgers. “Daarbij komt het helaas voor dat brieven niet aankomen of verkeerd terechtkomen”, aldus de instantie.

Van de bijna 450 datalekken die meldplichtig waren ging het in 353 gevallen om postgerelateerde datalekken. Daarnaast zijn er nog 93 datalekken met een andere oorzaak gemeld. Om het aantal postgerelateerde datalekken terug te dringen heeft de SVB vorig jaar ingezet op het verhogen van het bewustzijn over dit type datalekken en
zijn in het postproces bepaalde stappen geautomatiseerd.

Naar aanleiding van één van de datalekken die de SVB meldde heeft de Autoriteit Persoonsgegevens een werkbezoek aan de Verzekeringsbank gebracht om te kijken hoe de SVB omgaat met gegevens van burgers. Ook startte de privacytoezichthouder een onderzoek naar het telefonisch verstrekken van informatie door
SVB-medewerkers.

Source