De Raad heeft vandaag een verordening aangenomen die een impuls moet geven aan high-performance computing via een nieuwe Europese gemeenschappelijke onderneming. Deze onderneming zal zich bezighouden met het bundelen van middelen binnen Europa voor het ontwikkelen van supercomputers met het oog op de verwerking van big data, wat onmisbaar is voor de aanpak van de huidige mondiale uitdagingen.

High-performance computing is van cruciaal belang voor onderzoek en voor de digitalisering van het bedrijfsleven en de data-economie. Het biedt veel praktische toepassingen die ondersteuning kunnen bieden aan een breed scala van industriële en commerciële sectoren en aan gebruikers uit de academische wereld, wetenschappelijke gemeenschappen en de openbare sector. De wetenschappelijke activiteiten, het industriële concurrentievermogen en de autonomie van Europa zijn afhankelijk van de toegang tot supercomputers en data-infrastructuur van wereldklasse. High-performance computing speelt een cruciale rol bij de aanpak van kwesties als klimaatveranderingsprognoses, het ontwikkelen van geneesmiddelen op basis van geavanceerde modellen en kunstmatige intelligentie. Maar om een belangrijke mondiale speler te zijn, moeten wij in Europa onze aanpak coördineren en onze middelen bundelen. Dankzij het besluit van vandaag zal de Unie geïntegreerde supercomputers en data-infrastructuur van wereldklasse kunnen ontwikkelen, inzetten, uitbreiden en onderhouden.

Heinz Faßmann, Oostenrijks Minister van Onderwijs, Wetenschap en Onderzoek

Een publiek-privaat partnerschap

De Gemeenschappelijke Onderneming “Europese high-performance computing” (EuroHPC) zal de vorm van een publiek-privaat partnerschap aannemen. Zij zal haar leden een wettelijk, contractueel en organisatorisch kader bieden.

De Gemeenschappelijke Onderneming zal de EU, individuele EU-lidstaten, met het kaderprogramma Horizon 2020 geassocieerde landen en particuliere verenigingen als leden hebben.

De onderneming zal openstaan voor nieuwe leden. Zij zal tot eind 2026 actief zijn en in Luxemburg worden gevestigd.

Financiering van het project

De gemeenschappelijke onderneming EuroHPC zal uit verschillende bronnen worden gefinancierd: de algemene begroting van de EU, individuele bijdragen van deelnemende EU-lidstaten en deelnemende derde landen, en particuliere investeringen.

De financiële bijdrage uit de algemene begroting van de EU zal € 486 miljoen bedragen: € 386 miljoen afkomstig van het kaderprogramma Horizon 2020 voor onderzoek en innovatie en € 100 miljoen van het programma “Connecting Europe Facility”.

Volgende stappen

De Gemeenschappelijke Onderneming zal naar verwachting uiterlijk begin 2019 operationeel zijn met het oog op de doelstelling om de EU tegen 2020 met pre-exaschale en petaschale computerinfrastructuur uit te rusten en om de technologieën en toepassingen te ontwikkelen die nodig zijn om tegen 2022-2023 over exaschale computercapaciteit (met minstens 1018 berekeningen per seconde) te beschikken.

Het doel bestaat erin bestaande en nieuwe kenniscentra met elkaar te verbinden en een langetermijnecosysteem voor supercomputers in Europa op te zetten.

Een ontwikkelingscyclus voor technologie van de volgende generatie duurt doorgaans 4 tot 5 jaar.

Achtergrond

De term “High-performance computing” heeft betrekking op de technologieën en het gebruik van krachtige supercomputers (die met elkaar zijn verbonden in een afzonderlijk systeem of in de directe nabijheid van honderdduizenden of miljoenen parallel werkende verwerkingseenheden) voor het uitvoeren van zeer omvangrijke en snelle berekeningen die zoveel rekenkracht vergen dat gewone computers dit niet aankunnen.

De Commissie heeft op 11 januari 2018 een verordening voorgesteld voor de oprichting van de Gemeenschappelijke Onderneming EuroHPC op basis van de artikelen 187 en 188 van het EU-Verdrag.

Op 23 maart 2017 hebben verschillende lidstaten hun handtekening onder de EuroHPC-verklaring geplaatst als blijk van hun inzet voor de ontwikkeling van een geïntegreerde computerinfrastructuur van de volgende generatie.


Naar de bladzijde “Vergaderingen” Download als PDF

Onderzoek en technologische ontwikkeling


1.

Relevante EU dossiersTerug naar boven

http://www.europa-nu.nl/id/vks5d3q4qjzo/nieuws/supercomputers_raad_akkoord_over?ctx=vjgtmkwna7mq&s0e=vhdubxdwqrzw