Studenten van de Erasmus Universiteit dreigen met een rechtszaak tegen het college van bestuur als de universiteit blijft doorgaan met de verplichte tweede camera bij online tentamens. Dat laat NRC vandaag weten. Sinds februari zijn studenten van de Erasmus Universiteit verplicht om bij online tentamens een tweede camera in te schakelen. Volgens de universiteit is dit nodig om fraude tegen te gaan.

Via de tweede camera krijgt de surveillant een completer beeld van de tentamenomgeving en het beeldscherm van de student. De tweede camera registreert wat er op het scherm van de laptop gebeurt. “Dit kan vanuit de frontcamera niet. Op deze manier wil de Erasmus Universteit de kwaliteit van het tentamineren waarborgen en daarmee de kwaliteit van het diploma”, liet demissionair minister Van Engelshoven van Onderwijs eerder weten.

De Erasmus Universiteit is de enige universiteit die ook een tweede camera verplicht. Bij hogescholen hebben er wel proeven met een tweede camera plaatsgevonden. “De bezwaren die dit oplevert hebben zelden te maken met privacyaspecten, maar meer met de organiseerbaarheid. De hogescholen geven aan dat wanneer studenten (bijvoorbeeld in panels) bevraagd worden op deze vorm, zij een inzet van een tweede camera als positief ervaren”, stelde de minister deze week.

Vorige maand vroeg Van Engelshoven aan onderwijsinstellingen om terughoudend te zijn bij het gebruik van een tweede camera. Deze week reageerde de minister op Kamervragen van GroenLinks-Kamerlid Westerveld over het gebruik van surveillancesoftware bij online tentamens, waarbij ook vragen werden gesteld over de inzet van een tweede camera.

Westerveld vroeg Van Engelshoven naar haar mening over het besluit van de Erasmus Universiteit om een tweede camera te verplichten zonder dat er berichten zijn binnengekomen over fraude bij tentaminering met het gebruik van slechts één camera. “Ik heb onderwijsinstellingen in eerdere antwoorden op vragen van uw Kamer opgeroepen om terughoudend te zijn met de inzet van een tweede camera bij online tentaminering en alleen over te gaan op deze maatregel als het strikt noodzakelijk wordt geacht. Ik kaart dit punt ook aan in mijn gesprekken met de koepelorganisaties”, antwoordde de minister.

Ze stelde ook dat wanneer een onderwijsinstelling een toets of tentamen op een veilige manier kan organiseren die minder inbreuk maakt op de privacy van de student, de instelling voor deze alternatieve toetsingsvorm moet kiezen. “In sommige gevallen zijn al deze alternatieven echter niet geschikt en wordt overgegaan op de inzet van proctoring software. Indien een instelling dergelijke software gebruikt, dient een instelling zich ook te houden aan de AVG.”

Source