Ddos-aanvallen vinden dagelijks plaats en zijn niet te voorkomen. Wel is het mogelijk om de kwetsbaarheid voor en de impact van dergelijke aanvallen te verkleinen, zo stelt staatssecretaris Keijzer van Binnenlandse Zaken. De staatssecretaris reageerde op vragen van de VVD over de recente ddos-aanvallen op Nederlandse internetproviders.

Onder andere Caiway, Delta, Online.nl, Tweak en Freedom Internet waren in september het doelwit van de aanvallen. Daardoor hadden klanten enige tijd geen internet of was er sprake van vertragingen. Volgens Keijzer zijn ddos-aanvallen dagelijks aan de orde. De Nationale DDoS Wasstraat (NaWas), die 2,5 miljoen .nl-domeinen beschermt en waar negentig partijen bij zijn aangesloten, registreerde vorig jaar 919 aanvallen. Een lichte daling ten opzichte van 2018. Wel neemt de intensiteit van de aanvallen toe.

VVD-Kamerlid Weverling wilde van de staatssecretaris weten hoeveel ddos-aanvallen er de afgelopen jaren op het mkb hebben plaatsgevonden. Keijzer kan echter geen cijfer geven, aangezien de NaWas-cijfers niet naar sectoren zijn uit te splitsen. Weverling was ook benieuwd of er een inschatting is te maken van de economische schade als gevolg van de internetverstoringen die ddos-aanvallen veroorzaken.

“Een inschatting van de economische schade als gevolg van een verstoring van het internet als gevolg van een ddos-aanval is niet te maken omdat het afhangt van een groot aantal factoren zoals de omvang van de verstoring, de duur van de verstoring en welke diensten worden getroffen”, antwoordt Keijzer daarop. De staatssecretaris voegt toe dat ddos-aanvallen niet zijn te voorkomen, maar het wel mogelijk is om de kwetsbaarheid voor en de impact van ddos-aanvallen te verkleinen. Hierbij is samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven cruciaal, zo laat ze weten.

Eindgebruikers

Bij veel ddos-aanvallen worden gecompromitteerde Internet of Things-apparaten ingezet die onderdeel van een botnet zijn. Het VVD-Kamerlid vroeg dan ook of eindgebruikers op dit moment voldoende worden voorgelicht over de noodzaak om hun apparaten te beveiligen en zo te voorkomen dat die worden misbruikt voor het uitvoeren van ddos-aanvallen.

De staatssecretaris merkt op dat de overheid via veiliginternetten.nl en campagnes de bewustwording van burgers op het gebied van cybersecurity wil vergroten. Zo is er de “Doe je updates” campagne waarin gebruikers worden opgeroepen om hun apparaten te updaten. “Door apparaten te updaten beschermen eindgebruikers niet alleen zichzelf. Ze zorgen er ook voor dat apparaten minder kwetsbaar zijn om onderdeel te worden van een botnet waarmee onder meer ddos-aanvallen worden uitgevoerd”, merkt Keijzer op.

Source