Staatssecretaris Van Huffelen tijdens de uitreiking van de Sociale Digitale Standaard. | Beeld: Dutch Digital Agencies

Zorg voor begrijpelijk taalgebruik, ontwikkel indien mogelijk open source en monitor continu het slagingspercentage bij het invullen van digitale formulieren. Het zijn slechts drie punten uit de Sociale Digitale Standaard die de stichting Digitaal Burgerschap Nederland overhandigde aan de staatssecretaris. Het doel is betere dienstverlening door de overheid. De opgave de komende tijd lijkt misschien makkelijk, vertelde Van Huffelen, maar blijkt heel moeilijk.

De Sociale Digitale Standaard kwam tot stand na een groot aantal gesprekken met wetenschappers, burgers, politici, ambtenaren en digitaal ondernemers verenigd in de Dutch Digital Agencies. Overheden en ontwikkelaars kunnen de SDS gebruiken als kompas bij het ontwikkelen van meer inclusieve (digitale) dienstverlening.

Zet gebruikersonderzoek in om de digitale dienstverlening up-to-date te houden en te verbeteren.

De Standaard beveelt aan om burgers en ondernemers van meet af aan te betrekken bij het ontwikkelen van digitale dienstverlening. Hún vraag moet immers aan de basis staan. Prototypes van nieuwe e-diensten moeten met gebruikers worden getest en verbeterd. Overheden zouden gebruikersonderzoek continu moeten inzetten om hun digitale dienstverlening up-to-date te houden en te verbeteren.

Recht op zinvol contact met de overheid

De Sociale Digitale Standaard geeft een praktische invulling aan het recht van burgers en ondernemers op toegang tot en zinvol contact met de overheid, dat de Raad van State in 2018 al formuleerde in een advies over digitalisering.

Klik HIER om de Sociale Digitale Standaard te downloaden

Source