Verhuurmakelaar NederWoon hoeft een slachtoffer van een datalek bij het bedrijf geen schadevergoeding van 500 euro te betalen, zo heeft de rechtbank Gelderland geoordeeld. Een aanvaller wist in mei 2019 toegang tot de webserver van NederWoon te krijgen en maakte gegevens buit van 18.500 mensen die zich bij de verhuurmakelaar hadden ingeschreven.

Het ging om naam, adres, woonplaats, telefoonnummers en e-mailadressen, alsmede door klanten geüploade gegevens en documenten zoals identiteitsbewijzen en werkgeversverklaringen. De aanvaller dreigde de gestolen data openbaar te maken tenzij NederWoon een bedrag van tienduizend euro zou betalen.

Volgens de eisende partij in deze zaak had NederWoon de AVG overtreden door het zonder grondslag verwerken van persoonsgegevens en het niet adequaat beschermen van deze gegevens. Door het datalek heeft de eiser naar eigen zeggen immateriële schade geleden en eiste een schadevergoeding van 500 euro van NederWoon.

De rechter wees deze vordering af. Hoewel de gegevens van de eiser zijn gestolen zijn die niet door de aanvaller openbaar gemaakt of aan derden doorverkocht. Volgens de rechter is er dan ook niet gebleken dat er daadwerkelijk misbruik gemaakt is van de gegevens. Het was dan ook aan de eiser om aan te tonen dat die immateriële schade heeft geleden, maar die kon dat niet onderbouwen, concludeerde de rechter.

“De enkele stelling dat sprake is geweest van ‘distress’ is onvoldoende als geen onderbouwing wordt gegeven waaruit blijkt dat [eisende partij] hier concreet last van heeft gehad of hoe die ‘distress’ zich bij hem heeft geuit. Niet gebleken is dat [eisende partij] bijvoorbeeld meteen na ontvangst van de brief van NederWoon vragen heeft gesteld of op andere wijze heeft laten merken bezorgd te zijn. Ook andere uitingen van onbehagen zijn gesteld noch gebleken.”

Alleen om die reden kan de vordering niet worden toegewezen, stelde de rechter, die toevoegde dat het daardoor ook niet meer nodig was om de vraag te beantwoorden of NederWoon de AVG heeft overtreden. De eiser werd vervolgens veroordeeld tot het betalen van de proceskosten van de verhuurmakelaar, die 166 euro bedroegen. De man die inbrak bij NederWoon werd eerder veroordeeld tot een gevangenisstraf van twaalf maanden, waarvan vier voorwaardelijk.

Source