De EU actualiseert haar regels inzake de energieprestatie-etikettering van banden en breidt ze uit tot banden voor zware bedrijfsvoertuigen. De etiketten zullen meer in het zicht van de consumenten worden weergegeven en informatie bevatten over de grip op sneeuw en ijs. De Raad heeft vandaag zijn onderhandelings­standpunt vastgelegd over de voorgestelde nieuwe regels.

Consumenten zullen hun voordeel doen met de nieuwe regels, want ze kunnen hun keuze voortaan baseren op de veiligheid en brandstofefficiëntie van hun banden. De regels zullen ook bijdragen tot minder broeikasgasemissies in het wegvervoer, waardoor de EU vlotter haar toezeggingen in het kader van de Overeenkomst van Parijs kan nakomen.

Anton Anton, Minister van Energie van Roemenië en voorzitter van de Raad

In het onderhandelingsstandpunt zorgt de Raad voor een verduidelijking en uitbreiding van het toepassings­gebied van het huidige regelgevingskader. Het etiket wordt geactualiseerd, en zal informatie moeten bevatten over de grip op sneeuw en ijs. Nieuwe voorschriften over de weergave van het etiket, onder meer bij verkopen op afstand en via internet, zullen de etiketten beter zichtbaar maken voor klanten en ervoor zorgen dat zij aankoopbesluiten met kennis van zaken kunnen nemen. De verordening verbetert ook de handhaving via een verplichting om banden in een productendatabank te registreren.

Het toepassingsgebied wordt voor het eerst uitgebreid tot banden voor vrachtwagens en bussen (C3-banden). Vroeger golden de regels alleen voor banden voor auto’s en bestelwagens. Het standpunt van de Raad maakt het voorts mogelijk dat in de toekomst coverbanden kunnen worden opgenomen, zodra een geschikte testmethode voor het meten van de prestaties van die banden is ontwikkeld. Een evaluatieclausule zorgt ervoor dat ook kilometrage en slijtage op het etiket kunnen worden opgenomen wanneer daarvoor geschikte testmethoden bestaan.

Achtergrond

Doel van het etiketteringssysteem voor banden is de broeikasgas- en geluidsemissies in de vervoerssector terug te dringen en de verkeersveiligheid te verhogen door consumenten beter te informeren over de brandstofefficiëntie, geluidsniveaus en veiligheidsparameters van de banden die ze kopen. Wegvervoer is goed voor ongeveer 22% van de totale broeikasgasuitstoot van de EU, en het brandstofverbruik van voertuigen is vanwege rolweerstand voor 5 tot 10% toe te schrijven aan de banden. Banden met een lagere rolweerstand dragen dus bij tot minder emissies en helpen consumenten ook kosten te besparen door minder brandstofverbruik.

Een herziening van de regels was aan de orde omdat uit een evaluatie van het huidige wettelijke kader was gebleken dat het etiketterings­systeem voor banden niet voldoende hielp om de broeikasgasemissies in de vervoerssector te verminderen. Dat kwam met name door de slechte zichtbaarheid van de etiketten en de gebrekkige handhaving.

Volgende stappen

Zodra het Europees Parlement zijn standpunt over dit dossier heeft bepaald, kunnen de interinstitutionele onderhandelingen van start gaan.

Naar de bladzijde “Vergaderingen”

http://www.europa-nu.nl/id/vkwif4s9p0z7/nieuws/schonere_veiligere_en_stillere_banden?ctx=vjgtmkwna7mq&s0e=vhdubxdwqrzw