De Afdeling heeft een belangrijke uitspraak gedaan over verzoeken om schadevergoeding op grond van artikel 49 Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Dit artikel bevat geen zelfstandige grondslag voor schadevergoeding.