Het Centraal Planbureau heeft
eerder deze week het Risicorapportage Cyberveiligheid Economie (RCE) voor het jaar 2018 gepubliceerd.
Op verzoek van het ministerie van Justitie en Veiligheid stelt het Centraal
Planbureau sinds 2016 jaarlijks deze rapportage op, met als doel om de
belangrijkste risico’s voor de economie in kaart te brengen. Belangrijke risico’s
zijn volgens het rapport onder meer:

Aanhoudende lage pakkans

Een van de knelpunten in de
bestrijding van cybercriminaliteit is de aanhoudende lage pakkans voor
cyberdelicten. Deze lage pakkans volgt voor een deel uit de lage
aangiftebereidheid. Zo is bij slachtoffers van hacking de aangiftebereidheid minder
dan 5 procent. Ook bedrijven zijn niet snel geneigd om aangifte van
cyberdelicten te doen. Waar 21 procent van de bedrijven zegt dat er in 2016 een
veiligheidsincident is voorgevallen door een aanval van buiten, heeft slechts 2
procent aangifte gedaan.

Het ophelderingspercentage, het aantal zaken waarbij een verdachte
in beeld is, lag in 2015 bij 
computervredebreuk op 4,6 procent, terwijl dit
percentage voor alle misdrijven (dus ook niet cybermisdrijven) in 2017 op 26
procent ligt. Dit verschil heeft onder andere te maken met de beperkte recherchecapaciteit en opsporingsindicaties. Verder is in 16,5 procent van de cybercrime zaken die in de
periode 2007-2016 bij het Openbaar Ministerie terechtkwamen, de verdachte schuldig
bevonden door de rechter, in vergelijking tot 45 procent bij alle
misdrijfzaken.

MKB

Vooral MKB-bedrijven lopen risico’s
op het gebied van cybersecurity door minder vaak en minder effectievere
cyberveiligheidsmaatregelen te nemen in vergelijking tot grote bedrijven. Zo
blijkt uit het rapport dat bijna 80 procent van de grote bedrijven tokenauthenticatie
gebruikt, terwijl maar 34 procent van het MKB deze authenticatie gebruikt. Ook op
gebieden als een effectief wachtwoordbeleid en encryptie van het opslaan en
versturen van data loopt het MKB aanzienlijk achter. Van de kleine bedrijven
met tien tot twintig werknemers had 15 procent in 2016 te kampen met een
cyberaanval.

Cybercriminaliteit via
Whatsapp

In het rapport is verder
geconstateerd dat criminelen zich op Whatsapp vaak voordoen als een familielid
of vriend in geldnood, met als doel om bij het slachtoffer geld afhandig te
maken. In de eerste helft van 2018 zijn er 180 meldingen bij de Fraudehelpdesk
gedaan, terwijl er in de periode 2015-2017 in totaal 60 gevallen werden gemeld.
Dergelijke berichten zijn recentelijk ook in de media opgepakt, zie
bijvoorbeeld dit
bericht
van de NOS.

Goed nieuws

Het rapport brengt ook goed
nieuws met zich mee. Zo vermeldt het rapport dat de Algemene Verordening
Gegevensbescherming organisaties bewuster heeft gemaakt van de
verantwoordelijkheid om persoonsgegevens te beschermen, en lijken Nederlandse
websites relatief zorgvuldig om te gaan met persoonsgegevens. Nederlandse
internet-service-providers nemen maatregelen om DDoS-aanvallen tegen te gaan,
en ook de gevreesde tekorten aan ICT’ers op de arbeidsmarkt lijken vooralsnog
mee te vallen.

Met dank aan Edo Hoogervorst.

https://www.solv.nl/weblog/risicorapportage-cyberveiligheid-economie-2018/21645