De Hoge Raad herhaalt in dit arrest de relevante overwegingen m.b.t. onderzoek aan inbeslaggenomen elektronische gegevensdragers en geautomatiseerde werken.