Excuusrapport = invoeren

Vast traject, je laat een rapport schrijven voor iets dat je van plan bent.
Concludeert datgene dat je graag ziet als conclusie.
Is de conclusie anders dan pas je de titel aan (plassterk methode) en trek je alsnog plubliek de conclusie dat het rapport jouw wensen ondersteunt.

Vaste riedel, succes gegarandeerd.

Wat erg helpt is ongeinformeerde mensen vragen om hun mening in privacy zaken.
Niet belangrijk genoeg zal het antwoord zijn.
Maar als mensen wel tot in het diepst zouden kunnen overzien wat er werkelijk aan de hand is en wat de heren van de politie voor langetermijnfantasieen hebben (wat ze niet publiek gaan maken) dan zouden burgers zich rotkapot schrikken.

In politiekringen zweren al heel lang gerapporteerde ideeen rond om vol op big data en surveillance technologie in te zetten : als we alles weten kunnen we de criminaliteit aan.

Maar dan leef je wel in een politiestaat : het enige werkelijke rechtdoende onderzoeksthema zou moeten zijn ” Burger wil u in een politiestaat leven met uitbljven van de werkelijke garantie dat u echt in concreto 100% niets meer zal overkomen”.

Die garantie kan men en gaat men niet geven, geen 95% geen, 90, 80, 70, 60,….%.
Omdat men dondersgoed weet dat de vraag om meer bevoegdheden, meer budget, meer mensen, meer opleiding en meer techniek, meet wat dan ook uiteindelijk bedoeld is als een eindeloos proces van tijdrekken.

Tijdrekken en bewust nooit voldoen aan de vraag, afgekeken van de NSA wiens policy op hetzelfde neer kwam, presteer matig opdat je op die manier kan blijven overvragen op budget gebied.
Een hoogst merkwaardige maar zeer werkbaar business model om je organisatie niet te laten krimpen.

Geloof jij dit?

Het Rathenau Instituut laat weten dat de resultaten in twee artikelen worden gepubliceerd, om zo publieke discussie over het gebruik van sensordata te stimuleren.

Wedden dat het zo uitpakt dat sturende artikelen ‘hopelijk’leiden tot een gestuurde publieke discussie richting gewenste uitkomst?

(pseudo) Wetenschappelijk vooraf framen van een publieke discussie : dat is wat het gaat worden
Merk de woorden maar.

…blabla balans zoeken = inperken = invoeren… (balans zoeken is afpakken)