Digitalisering speelt een steeds belangrijke rol in onze samenleving en dus ook in de wetten en regels van de overheid. Denk aan de digitale toegang tot overheidsdiensten, zoals het online doorgeven van een verhuizing of een geboorte bij de gemeente. Ook neemt de overheid steeds vaker automatisch besluiten met gebruik van een algoritme. Daarom vult de Raad van State (RvS) zijn toetsingskader aan voor voorstellen voor nieuwe wet- en regelgeving waarin digitalisering een rol speelt.

Zorgvuldige invoering, verantwoorde uitvoering

Dat geldt zowel voor wetgeving waar digitalisering zelf het onderwerp is, maar ook als digitalisering het instrument is om een bepaald doel te bereiken.  Want wat voor alle wetgeving geldt, geldt voor digitaliseringswetgeving in het bijzonder: een verantwoorde uitvoering begint met een zorgvuldige invoering, aldus de raad.

De rol van de Raad van State

De Raad van State is een van de Hoge Colleges van Staat en heeft als voornaamste taak de regering en het parlement te adviseren over wetgeving en bestuur. Daarnaast is deze instantie de hoogste algemene bestuursrechter. (Bron: parlement.com)

3 toetsen

De Raad van State maakt voor haar adviezen gebruik van een vast toetsingskader. Dat bestaat uit 3 onderdelen: de beleidsanalytische toets, de juridische toets en de wetstechnische toets. Voor wet- en regelgeving met een digitaliseringsaspect worden deze drie toetsen aangevuld met vragen die bij digitalisering van belang zijn. Bijvoorbeeld: hoe verhoudt het voorstel zich  tot de mensenrechten? En: is bij algoritmische besluitvorming voldoende aandacht besteed aan transparantie, controleerbaarheid en rechtsbescherming?

Eenheid van wetgeving

Met deze aanvulling op haar toetsingskader wil de RvS bijdragen aan de eenheid van wetgeving en het uitgangspunt dat gelijke vraagstukken op gelijke wijze worden beantwoord. Zodat burgers en bedrijven niet steeds met andere regels voor dezelfde vraagstukken worden geconfronteerd. Lees het volledige rapport ‘Toetsingskader – digitalisering en wetgeving

Source