De burger mag niet de dupe worden van digitalisering bij de overheid. Die waarschuwing geeft de afdeling advisering van de Raad van State. In een ‘ongevraagd advies’ worden knelpunten bij digitale overheidscommunicatie benoemd en suggesties gedaan voor verbetering.