Sms’jes en WhatsApp-berichten van bestuurders en ambtenaren vallen officieel onder de Wet openbaarheid van bestuur (Wob), die het mogelijk maakt om bestuursinformatie op te vragen. Dat oordeelde de Raad van State op woensdag.

Dat betekent dat onder andere journalisten vanaf nu ook appberichten kunnen opvragen bij de overheid, zo lang die iets met het werk van het overheidsapparaat te maken hebben. De Wob is duidelijk, schrijft de Raad van State: “Onder die wet valt alle vastgelegde overheidsinformatie van zakelijke aard”.

Het maakt daarbij niet uit of de apps vanuit een zakelijk of een persoonlijk telefoontoestel zijn verstuurd, schrijft de Raad. “Anders zouden bestuursorganen de wet kunnen ontlopen door berichten bewust niet met een zakelijke telefoon te versturen.”

Wel mag de overheid een Wob-verzoek onder bepaalde omstandigheden gewoon weigeren, bijvoorbeeld als die de privacy van de bestuurders in het gedrang brengt. Ook “persoonlijke beleidsopvattingen” mogen niet zomaar worden opgevraagd. De Raad wijst er op dat appberichten deze eerder zullen bevatten dan andere media, zoals brieven.

Rechtszaak door thuiszorgkoepel

De Raad van State deed de uitspraak in het kader van een zaak die de zorgkoepel Branchebelang Thuiszorg Nederland (BTN) in 2016 aanspande tegen het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

BTN vroeg toen informatie over de financiële situatie en het faillissement van TSN Thuiszorg op bij het ministerie. De minister zei niet aan dat Wob-verzoek tegemoet te kunnen komen, waarop BTN naar de rechter stapte.

Nieuwsbrief

https://www.nu.nl/internet/5800563/raad-appberichten-van-bestuurders-mogen-vrijgegeven-worden.html