De EU zet een nieuw financieringsprogramma op, Digitaal Europa, dat in 2021 van start zal gaan om de digitale transformatie van de Europese samenlevingen en economieën te ondersteunen. De Raad is het vandaag eens geworden over zijn standpunt (partiële algemene oriëntatie) inzake het voorstel dat digitale sleuteltechnologieën op nog grotere schaal wil inzetten en het gebruik ervan wil stimuleren.

Het akkoord van vandaag heeft geen betrekking op begrotingsvraagstukken en horizontale kwesties die momenteel worden besproken als onderdeel van de onderhandelingen over het volgende meerjarig financieel kader (MFK) van de EU voor de periode 2021-2027. Het gaat ook niet in op een aantal elementen in verband met in behandeling zijnde wetgevingsvoorstellen die in verschillende Raadsformaties worden besproken.

Dankzij dit programma zullen alle burgers en bedrijven profijt kunnen trekken van de voordelen van de digitale transformatie. Het zal investeringen stimuleren op belangrijke gebieden als geavanceerde cyberbeveiligingsinstrumenten en innovatie op basis van artificiële intelligentie.

Norbert Hofer, Oostenrijks Minister van Verkeer, Innovatie en Technologie, voorzitter van de Raad

Het programma Digitaal Europa zal projecten in 5 verschillende gebieden financieren: supercomputing, artificiële intelligentie, cyberbeveiliging, geavanceerde digitale vaardigheden, en het promoten van het brede gebruik van digitale technologieën in de hele economie en samenleving.

Financiering voor projecten die geavanceerde computing uitbouwen, heeft een positief effect op gebieden als gezondheidszorg, veiligheid van voertuigen en hernieuwbare energie. Met EU-steun krijgen openbare besturen en zelfs de kleinste ondernemingen een betere toegang tot testfaciliteiten voor artificiële intelligentie (AI), iets wat het ruimere gebruik van AI zal stimuleren. Er zullen ook financiële middelen worden vrijgemaakt voor cyberdefensie en de allernieuwste cyberbeveiligingsapparatuur.

Het programma zal steun verlenen aan geavanceerde opleiding in digitale vaardigheden voor niet alleen de huidige en de toekomstige beroepsbevolking, maar ook voor kleine en middelgrote ondernemingen (kmo’s) en openbare besturen. Deze financiering zal bijdragen tot de digitale transformatie van openbare besturen en de EU-brede interoperabiliteit van openbare diensten vergroten. Het programma versterkt ook het netwerk van digitale-innovatiehubs die de bedrijfswereld (vooral kmo’s) en openbare besturen toegang verlenen tot technologische expertise.

De Raadstekst heeft de uitvoering en governance van het programma verder uitgewerkt en verduidelijkt, bijvoorbeeld door de acties aan te geven die onmiddellijk door een uitvoeringshandeling van de Commissie moeten worden uitgevoerd, en de acties die moeten worden uitgevoerd door een andere entiteit, zoals een gemeenschappelijke onderneming.

Digitaal Europa zal complementair zijn met een aantal andere programma’s die de digitale transformatie ondersteunen, zoals Horizon Europa en de digitale aspecten van de Connecting Europe Facility.

De tekst waarover vandaag overeenstemming is bereikt, vormt het standpunt van de Raad voor de onderhandelingen met het Europees Parlement. Beide instellingen moeten het eens zijn over de tekst voordat die in werking kan treden.

De tekst van de partiële algemene oriëntatie van de Raad zal hier beschikbaar zijn.

Naar de bladzijde “Vergaderingen” Download als PDF

http://www.europa-nu.nl/id/vku0g027b4ym/nieuws/programma_digitaal_europa_raad_bepaalt?ctx=vjgtmkwna7mq&s0e=vhdubxdwqrzw