De EU bevordert de digitalisering van haar economieën en samenlevingen via een nieuw financieringsprogramma, genaamd Digitaal Europa, voor de periode 2021-2027. Het Raadscomité van permanente vertegenwoordigers heeft vandaag de gezamenlijke lezing bevestigd waartoe het Roemeense voorzitterschap en het Europees Parlement waren gekomen over het voorstel, dat de uitrol en ingebruikname op grote schaal van belangrijke digitale technologieën als kunstmatige intelligentie en supergeavanceerde cyberbeveiligings­tools moet bevorderen.

De gezamenlijke lezing heeft geen betrekking op begrotings­ en horizontale kwesties die worden besproken in de onderhandelingen over het volgende meerjarig financieel kader (MFK) van de EU voor de periode 2021‑2027.

Digitaal Europa zal de Europese bedrijven, en vooral de kleinere, helpen om de enorme mogelijkheden van de digitale transformatie te benutten, om door te groeien, en om een concurrentievoordeel te verwerven. Tegelijk zal het in significante mate bijdragen tot het overbruggen van de digitale kloof, zodat iedereen beschikt over de vaardigheden en kennis die nodig zijn om volop deel te nemen aan een gedigitaliseerde samenleving. Het programma zal ook meer professionalisme bevorderen met oog voor genderevenwicht, met name in verband met high-performance computing en cloudcomputing, analyse van big data en cyberbeveiliging.

Alexandru Petrescu, Minister van Communicatie en Informatiemaatschappij van Roemenië en voorzitter van de Raad

Het programma Digitaal Europa zal projecten in 5 verschillende kerngebieden financieren: supercomputing, artificiële intelligentie, cyberbeveiliging, geavanceerde digitale vaardigheden, en het promoten van het brede gebruik van digitale technologieën in de hele economie en samenleving.

Financiering voor high-performance computing-projecten zal positieve effecten hebben op gebieden als gezondheidszorg, milieu en veiligheid. Steun voor een verspreiding van het gebruik van kunstmatige intelligentie zal onder meer betere toegang tot testfaciliteiten voor kunstmatige intelligentie behelzen.

Het programma zal steun verlenen aan opleiding in geavanceerde digitale vaardigheden voor niet alleen de beroepsbevolking en studenten, maar ook voor kleine en middelgrote ondernemingen (kmo’s) en openbare besturen. De financiering zal ervoor zorgen dat mensen gemakkelijk, betrouwbaar en naadloos toegang hebben tot digitale overheidsdiensten, bijvoorbeeld door de EU-brede interoperabiliteit van overheidsdiensten te bevorderen.

Een netwerk van Europese digitale-innovatiehubs zal bedrijven, en met name kmo’s, en overheids­administratie toegang bieden tot technologische deskundigheid. Deze hubs zullen een knooppunt vormen voor enerzijds de sectoren, bedrijven en administraties die nieuwe technologische oplossingen nodig hebben, en anderzijds de ondernemingen die marktrijpe oplossingen aanbieden. De hubs zullen in Europa een breed geografisch bereik hebben en een centrale rol in de uitvoering van het programma spelen.

Digitaal Europa zal complementair zijn met een aantal andere programma’s die de digitale transformatie ondersteunen, zoals Horizon Europa en de digitale aspecten van de Connecting Europe Facility.

Volgende stappen

De Raad verwacht dat de onderhandelingen met het volgende Europees Parlement zo spoedig mogelijk van start gaan, zodat het dossier op basis van de in de gezamenlijke lezing weergegeven vorderingen kan worden afgerond. Bij de onderhandelingen zal ook rekening moeten worden gehouden met het globale akkoord over het meerjarig financieel kader voor 2021-2027.

http://www.europa-nu.nl/id/vkwrhdw4iwwm/nieuws/programma_digitaal_europa_coreper?ctx=vjgtmkwna7mq&s0e=vhdubxdwqrzw