De Autoriteit Persoonsgegevens
deelde deze week in een nieuwsbericht
dat het ter ere van de Dag van de Privacy een onderzoek heeft gedaan naar de
zorgen die mensen in Nederland hebben met betrekking tot hun privacy. Wat
blijkt, maar liefst 94% van de mensen die meededen aan het onderzoek maken zich
zorgen over de bescherming van hun persoonsgegevens, maar slechts 12% van de
ondervraagden heeft ooit een beroep gedaan op hun privacyrechten.

Mensen maken zich voornamelijk
zorgen over misbruik van hun identiteitsbewijs, organisaties die hun online
zoekgedrag volgen en locatiegegevens van de mobiele telefoon. Daarnaast maken
mensen zich voornamelijk zorgen over verwerking van persoonsgegevens door
organisaties zoals online winkels, banken/verzekeraars en techbedrijven. Mensen
zijn volgens het onderzoek hoofdzakelijk bang voor misbruik van hun
persoonsgegevens, toegang door onbevoegden en de vrees dat hun gegevens in de verkeerde
handen terecht komen.

Hoewel 94% van de
ondervraagden aangeeft zich zorgen te maken over de bescherming van hun
persoonsgegevens heeft slechts 12% eens gebruik gemaakt van hun rechten op het
gebied van privacy. Volgens het onderzoek weten mensen niet veel, maar ook niet
weinig over hun privacyrecht zoals het inzien, laten wijzigen of laten
verwijderen van persoonsgegevens door bepaalde organisaties. Het minst bekend
zijn mensen met hun recht op dataportabiliteit en het recht op een menselijke
blik bij geautomatiseerde besluitvorming. Het recht op vergetelheid, het recht
om een privacyklacht in te dienen en het recht op beperking van de verwerking
werden in het onderzoek genoemd als de belangrijkste rechten onder de ondervraagden.

Uit het onderzoek is gebleken
dat mensen niet weten hoe ze hun privacyrechten moeten uitoefenen, ze vinden
het gedoe of vinden het toch niet belangrijk genoeg. De Autoriteit
Persoonsgegevens benadrukt dat met de komst van de Algemene Verordening
Gegevensbescherming in 2018 de privacyrechten van de betrokkenen uitgebreid en
versterkt zijn. De Autoriteit Persoonsgegevens geeft aan dat mensen hun
privacyrechten zelf uit kunnen oefenen door een organisatie op deze rechten te
wijzen en sinds de komst van de Algemene Verordening Gegevensbescherming kan
iedereen een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Om mensen een handje te helpen
heeft de Autoriteit Persoonsgegevens algemene voorbeeldbrieven op de website
beschikbaar gesteld die mensen kunnen gebruiken om hun privacyrechten uit te
oefenen.

Lees hier de resultaten
van het onderzoek en hier de voorbeeldbrieven.

https://www.solv.nl/weblog/privacyzorgen/21732