De nieuwe Europese privacyregeling, die moet voorkomen dat computers ongecontroleerd belangrijke beslissingen nemen over mensen, helpt niemand. Dat zeggen privacy-experts aan verschillende universiteiten in het FD vorige week. De AVG – want daar hebben we het natuurlijk over – bepaalt dat mensen niet onderworpen mogen worden aan geautomatiseerde beslissingen. De beslissing moet menselijk zijn, een computer of algoritme mag slechts ondersteunen en adviseren. Bovendien moet het geautomatiseerde proces uitlegbaar zijn, een onderwerp waar we vaker over hebben gediscussieerd. Maar het helpt niet, omdat – zo luidt de cynische conclusie – organisaties gewoon een mens “computer says no” laten zeggen en dan onder de wet uit denken te komen.

Op papier is het verbod natuurlijk streng genoeg om dit soort trucjes eenvoudig te dwarsbomen. Het hele idee van dit verbod is te voorkomen dat een ijzerenheinige computer een rood lampje laat branden waartegen je niets kunt doen. Een mens er naast die met veel sympathie de schouders ophaalt en “het spijt me, het mag écht niet” zegt, is dan natuurlijk geen wezenlijke verbetering. En als je die computer onder het bureau verstopt dan blijft het natuurlijk evenzo hetzelfde.

Praktisch gezien geloof ik onmiddellijk dat bedrijven deze oplossing kiezen en kijken of er iemand komt piepen. De kracht van de AVG zit hem net zoals alle andere wetten in de handhaving. Laten we dit gaan, dan blijft alles zoals het is. Bovendien zitten mensen vaak niet te wachten op uitleg of menselijke tussenkomst, ze hebben een bezwaar en willen dat iemand daar wat mee doet. Zoals Stefan Kulk het zegt:

‘Mensen willen dat een beslissing wordt teruggedraaid. Het kan ze misschien weinig schelen dat het een computer is geweest. Bovendien is de drempel voor een klacht erg hoog. Je moet weten dat jouw persoonsgegevens zijn gebruikt voor een volledige computerbeslissing. Dat weet bijna niemand.’

Dit suggereert alleen wel dat wanneer een mens handmatig (of gevoelsmatig?) het besluit neemt, je géén recht hebt om uitleg te krijgen over die beslissing. Dan zou je daar niet zomaar bezwaar tegen kunnen maken.

Hébben we eigenlijk wel recht op uitleg van een besluit? Die rechtsfilosofische vraag zag ik laatst besproken bij filosofisch blog Bij Nader Inzien. Daar kwam ook dit GDPR-artikel aan de orde:

Wat opvalt aan deze benadering is dat er sprake is van ‘normatieve asymmetrie’. Dat wil zeggen: geautomatiseerde beslissingen zijn in normatief opzicht anders of speciaal vergeleken met menselijke beslissingen. Kort gezegd: voor het hebben van een ‘recht op uitleg’ maakt het alles uit of je kredietonwaardig wordt bevonden door de persoon Ralph van de bank versus een algoritme van diezelfde bank.

Ralph mag dus gewoon zeggen, uw aanvraag voelt niet goed dus helaas geen hypotheek. Maar RalphCom de op IBM Watson gebaseerde Artifical Intelligence hypotheekbetrouwbaarheidsvoorspeller moet met een uitleg komen: “variabele t_lastpay is hoger dan 86400 en in uw uitgavenpatroon is een sterke correlatie gevonden met notoire wanbetalers. PHP Error: Apology not found.”

Wat we feitelijk doen wanneer we van ons recht op uitleg gebruik maken, is te eisen om de mens achter de machine te spreken te krijgen, aldus BNI. Mensen kun je overtuigen met rede en argumenten, vragen om alternatieven, heroverwegingen of nieuwe pogingen. Als ik nu een extra jaarrekening laat zien, denkt u dan wél dat ik een betrouwbare ondernemer ben? Ik bankier hier al twintig jaar, heeft u dat wel meegewogen?

De conclusie die BNI vervolgens trekt – nee, geen fundamenteel recht op uitleg – deel ik echter niet. Ik denk dat je wél dat fundamentele recht hebt, maar dat dit recht eigenlijk zo vanzelfsprekend is dat het niet genoemd wordt. Wie iets belangrijks vraagt en “nee” te horen krijgt, zal altijd vragen “hoezo, waarom dan”. En we worden boos als er dan “tsja, dat is nu eenmaal een gevoel dat ik heb” of vergelijkbare onzinpraat uit komt. Er moet een uitleg komen, en wel zo eentje dat we er bezwaar tegen kunnen maken – of vrede met de beslissing kunnen zoeken.

Arnoud

https://blog.iusmentis.com/2018/10/18/privacywet-schiet-tekort-bij-hulp-tegen-computer/