Stichting Privacy First heeft de Eerste Kamer opgeroepen om de Corona-noodwet waar dinsdag over wordt gestemd te verwerpen. Volgens de stichting biedt het voorstel nog alle mogelijkheden om talloze vrijheden, grondrechten en mensenrechten vergaand te kunnen inperken.

De Tijdelijke wet maatregelen covid-19 moet de noodverordeningen vervangen die op dit moment zijn genomen om het coronavirus te bestrijden. De wet en de daarop gebaseerde maatregelen vervallen in principe na drie maanden nadat de wet in werking is getreden. Elke drie maanden wordt een beslissing om de wet te verlengen voorgelegd aan de Tweede Kamer.

Het voorstel werd eerder deze maand aangenomen door de Tweede Kamer. PvdA, GroenLinks, 50PLUS, D66, VVD, SGP, CDA en ChristenUnie met uitzondering van het lid Voordewind stemden voor. SP, Krol, PvdD, Van Kooten-Arissen, DENK, PVV, FVD en Van Haga en het lid Voordewind van de ChristenUnie stemden tegen.

Een eerste versie van het wetsvoorstel zorgde voor veel kritiek. Zo gaf het de minister van Volksgezondheid de bevoegdheid per decreet allerlei grondrechten in te perken, waarbij het parlement grotendeels buitenspel werd gezet. Het kabinet kwam daarop met een aangepast wetsvoorstel, maar volgens Privacy First krijgt de minister ook in deze versie nog steeds een breed arsenaal aan beperkende middelen tot zijn beschikking, waarbij de Eerste Kamer grotendeels buitenspel staat.

“Zodra u dit wetsvoorstel accordeert, zet u zichzelf als Eerste Kamer gedurende de rest van dit tijdsgewricht grotendeels buitenspel”, laat de stichting in een brief aan de senaat weten. Alleen de Tweede Kamer krijgt het recht om nieuwe ministeriële regelingen die onder de Corona-noodwet zijn genomen binnen een week te verwerpen. Een amendement (pdf) dat een zelfde mogelijkheid aan de Eerste Kamer moest geven werd in de Tweede Kamer verworpen.

Daarnaast waarschuwt Privacy First dat de Tweede Kamer alleen het recht heeft om onder de Corona-noodwet genomen maatregelen te verwerpen in plaats van die te bekrachtigen, wat een actieve besluitvorming vergt. De privacystichting adviseert de Eerste Kamer dan ook om een sterker bekrachtigingsrecht voor zowel de Tweede als Eerste Kamer af te dwingen. Hiervoor moet het huidige wetsvoorstel worden verwerpen. “Het behoud van onze vrije democratische rechtsstaat is daarmee het meest gediend”, besluit Privacy First de brief.

Source