Burgernet, het samenwerkingsinitiatief tussen politie, gemeente en burgers om criminele zaken op te lossen, registreert 24/7 de locatiegegevens van deelnemers en het is de vraag of dit wel in overeenstemming is met de beginselen van de rechtsstaat, zo stelt stichting Privacy First.

Burgernet verstuurt naar deelnemers in de omgeving van een inbraak, beroving of een vermissing een bericht om relevante informatie met de politie te delen. “Deze manier van werken betekent dat Burgernet 24/7 de locatiegegevens van alle deelnemers registreert. Daar dient uiteraard zeer zorgvuldig mee om te worden gegaan vanuit de AVG en de grondrechten van burgers”, laat Privacy First weten.

De stichting stelt dat er verschillende problemen rondom Burgernet zijn waardoor de privacy van deelnemers mogelijk in het geding is. Zo is onduidelijk van wie Burgernet precies is. Daarnaast is er volgens Privacy First geen sprake van een rechtsgeldige toestemming voor het registreren en verwerken van locatiegegevens, aangezien deelnemers niet wordt verteld dat politie hun locatie kan vaststellen.

Verder maakt de privacyverklaring niet duidelijk wat het doel van de verwerking van persoonsgegevens is, terwijl dit onder de AVG wel verplicht is. Daardoor kan niet worden uitgesloten dat politie de data voor andere doeleinden gebruikt. “In dat verband valt op dat het privacy statement verwijst naar de Wet politiegegevens (Wpg). Dit doet vermoeden dat de persoonsgegevens mogelijk ook gebruikt worden voor andere politietaken”, stelt Privacy First.

Burgernet laat weten dat locatiegegevens worden verzameld voor het versturen van relevante berichten. De app vraagt echter ook om postcode en huisnummer. Volgens Privacy First is voor het verzenden van een alert iemands huidige locatie relevant, maar iemands privéadres niet. “Daarmee handelt Burgernet in strijd met het beginsel van dataminimalisatie.” Als laatste kritiekpunt meldt Privacy First dat het onduidelijk is of er een risicoanalyse naar de Burgernet-app heeft plaatsgevonden.

De stichting heeft nu de Tweede Kamer opgeroepen om zo snel mogelijk een onafhankelijk onderzoek in te laten stellen naar de vraag van wie Burgernet tegenwoordig is, welke gegevens verzameld worden en waarom. Ook moet worden onderzocht of er wel voldaan wordt aan de huidige wetgeving en of de doelen van Burgernet niet beter gerealiseerd kunnen worden door de persoonsgegevens weg te halen bij de politie.

Source