Minister Kaag met koffertje in Tweede Kamer

Beeld: Ministerie van Financiën – Martijn Beekman

Jaarlijks presenteert het kabinet op Prinsjesdag  haar plannen voor het aankomende jaar. Er is veel aandacht voor armoedebestrijding, de opvang van vluchtelingen en de energiecrisis. Maar welke plannen heeft het kabinet op het gebied van digitalisering?

Digitalisering

In de begrotingsstukken van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties staan onder andere deze speerpunten beschreven:

  1. Het kabinet werkt aan een digitale agenda waarin publieke waarden een centrale plek innemen. Wat offline de norm is, moet ook online gelden;
  2. Iedereen moet (digitaal) mee kunnen doen. Daarom krijgen de ruim 2 miljoen mensen die digitaal minder vaardig zijn, hulp vanuit het Rijk;
  3. Het kabinet werkt aan een digitale identiteit en aan het reguleren van algoritmen;
  4. Er wordt ingezet op het bestrijden van desinformatie en online discriminatie;
  5. Er wordt verder gewerkt aan Europese wet- en regelgeving, zoals de AI-act, de Digital Markets Act en de Digital Services Act.

Troonrede

Ook koning Willem Alexander benadrukte in de Troonrede het belang van digitalisering:

“Het kabinet blijft ook verder investeren in het toekomstige verdienvermogen van ons land. Belangrijk zijn een aantrekkelijk vestigingsklimaat, ruimte voor de topsectoren en innovatieve startups, en het benutten van alle kansen die digitalisering biedt.”

Lees meer over Prinsjesdag 2022

Source