De Poolse databeschermingsautoriteit heeft voor het eerst een boete aan een bedrijf opgelegd wegens het overtreden van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Het bedrijf, waarvan de naam niet is genoemd, verwerkte persoonsgegevens die uit openbare bronnen waren verkregen.

Het zou om 6 miljoen records gaan. De personen in kwestie hadden hier geen weet van en zijn ook niet door het bedrijf geïnformeerd. “Daardoor heeft de gegevensbeheerder hen de kans ontnomen om hun rechten uit te oefenen”, aldus de Urzad Ochrony Danych Osobowych, de Poolse privacytoezichthouder. Die legde het bedrijf een boete op van omgerekend 220.000 euro.

In januari kreeg Google van de Franse privacytoezichthouder CNIL nog een boete van 50 miljoen euro opgelegd wegens het overtreden van de AVG. De hoogste boete sinds de nieuwe privacywetgeving van kracht werd. De Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens heeft voor zover bekend nog geen boetes voor het overtreden van de AVG uitgedeeld. Wel heeft de Nederlandse toezichthouder dwangsommen opgelegd om privacyovertreders zover te krijgen dat ze hun overtredingen stopten.