Het aantal meldingen van cybercrime dat de politie in het eerste kwartaal van dit jaar ontving is verdubbeld ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. Met name WhatsAppfraude en oplichting met niet geleverde goederen kwamen veel voor. “Criminelen verleggen hun werkterrein van de fysieke wereld naar internet”, aldus de politie.

In de eerste drie maanden van 2020 registreerde de politie ruim 1900 gevallen van cybercrime. Dit jaar gaat het om meer dan 3800 registraties. Alleen in maart van dit jaar werd er al meer dan 1400 keer melding van cybercrime gemaakt, terwijl dat in dezelfde maand eerder nog 700 registraties waren.

Sinds april vorig jaar kunnen slachtoffers van WhatsAppfraude of mensen waarbij geprobeerd is om op deze manier geld te stelen online aangifte doen. De politie ontving sindsdien ruim 25.000 online aangiftes. Ook ziet de politie meer fraude met online handel, waarbij betaalde producten niet worden geleverd. Dit gebeurde vooral veel in december.

“De voortdurende groei van cybercrime en gedigitaliseerde criminaliteit laten een absolute noodzaak zien voor extra investeringen in een digitaal vaardige politie”, zegt Theo van der Plas, programmadirecteur Digitalisering & Cybercrime bij de politie. Hij pleit voor een forse financiële injectie om cybercrime aan te pakken. “Zo’n 300 miljoen euro moet gaan naar het vergroten van onze digitale vaardigheid en naar extra mensen, data-infrastructuur en innovatie.”

Zo moeten de basisteams van de politie de noodzakelijke kennis, kunde en middelen krijgen om cybercrime lokaal aan te pakken. Ook wil Van der Plas een fors aantal hogeropgeleiden aantrekken om zo de cyberopsporing en digitalisering op niveau te krijgen en te houden. “Daarvoor zijn tot 2025 zo’n 460 functies extra nodig. Deze investeringen zijn stuk voor stuk essentieel om zicht en grip te houden op cybercrime.”

Source