De politie is dinsdag gestart met de campagne Gamechangers gericht op jongeren tussen de twaalf en achttien jaar. Speciale uitdagingen moeten helpen jongeren uit de cybercriminaliteit te houden.

De coronacrisis leidt ertoe dat jongeren noodgedwongen thuiszitten en meer online zijn. Het gevaar bestaat dat ze dan online iets strafbaars gaan doen.

“De huidige crisis is een lastige periode, zeker ook voor jongeren”, vertelt Floor Jansen van het Team High Tech Crime (THTC). “Verveling kan toeslaan en dan kunnen vervelende dingen ontstaan.”

Onderzoek heeft uitgewezen dat een op de zes jongeren tussen de twaalf en zeventien jaar weleens bewust of onbewust een cyberdelict heeft gepleegd. Het gaat dan bijvoorbeeld om hacken, phishing en ddos-aanvallen.

Met Gamechangers wil de politie jongeren de kans geven hun vaardigheden op een veilige manier te testen en te verbeteren. Op de website kunnen jongeren vier verschillende uitdagingen voltooien. Tegelijkertijd doen ze kennis op over wat wel en niet strafbaar is op het internet.

“We hebben ook oog voor de jongeren thuis en proberen hen te wijzen op de plekken waar zij veilig hun vaardigheden kunnen testen. Via Gamechangers helpen we hen op weg”, aldus Jansen.

Source