De politie laat onderzoeken waarom agenten vertrouwelijke informatie delen en lekken. Dat heeft Korpschef Erik Akerboom gezegd naar aanleiding van onderzoek door de Politieacademie. De Politieacademie deed onderzoek naar het lekken van vertrouwelijke informatie door agenten.

De resultaten van het onderzoek lekten vorige maand al uit naar de media, waarop de politie een deel van de informatie al openbaar maakte. Nu is het volledige onderzoeksrapport openbaar gemaakt (pdf). Voor het onderzoek onderzocht de Politieacademie 761 dossiers die in 2015 en 2016 zijn opgesteld na signalen over lekkende beambten. Een steekproef onder 20 procent van de dossiers liet zien dat bij een derde van de zaken daadwerkelijk was gelekt.

Verder stelden de onderzoekers dat het lekken van vertrouwelijke informatie in alle eenheden van de politie en bij de Koninklijke Marechaussee op een relatief kleine schaal voor lijkt te komen. De onderzoekers merken op dat onoplettendheid in de alledaagse politiepraktijk in de meeste gevallen de oorzaak is van het lekken van vertrouwelijke politie-informatie. Slechts in een beperkt aantal gevallen is gelekte informatie bedoeld voor criminelen.

“Integriteit is een kernwaarde van de politieorganisatie. De politie moet ook integer zijn. Dit is essentieel voor het vertrouwen van de samenleving en de legitimiteit van de politie. De samenleving mag verwachten dat de politie zorgvuldig en vertrouwelijk met politie-informatie omgaat. In veruit de meeste gevallen gebeurt dit ook, maar helaas gaat het soms mis”, stelt minister Grapperhaus in een reactie op het onderzoeksrapport.

Naar aanleiding van het onderzoek heeft Korpschef Akerboom een aantal maatregelen genomen. “Ik heb inmiddels opdracht gegeven voor vervolgonderzoek naar de drijfveren van politiebeambten die vertrouwelijke informatie delen. Waarom doen collega’s dit? Dat wil ik weten.” Volgens Akerboom laat het onderzoek zien dat agenten soms de fout in gaan door onoplettendheid. “Daar kunnen we samen iets aan doen. De onderzoekers adviseren voortgezet preventief optreden door middel van training en voorlichting. Ik ben dat met ze eens”, gaat de Korpschef verder. Zo zal er dit jaar met een nieuwe bewustwordingscampagne worden gestart.

“De politie heeft aangekondigd nader onderzoek naar het fenomeen lekken te willen laten uitvoeren, waarin nog dieper wordt ingegaan op de achtergronden en drijfveren van politieambtenaren die informatie hebben gelekt en waarin naar verklaringen voor dit fenomeen wordt gezocht. Dit laat zien dat de politie kritisch naar zichzelf blijft kijken en wil leren van incidenten die in het verleden hebben plaatsgevonden. Dit is een houding die ik zeer waardeer en stimuleer”, voegt Grapperhaus toe.

Image