De politie en het Openbaar Ministerie hebben een alternatief straftraject voor jonge cybercriminelen bedacht om delinquenten op het rechte pad te krijgen en te houden. Elk jaar worden in Nederland zo’n 70 jongeren tussen de 12 en 23 jaar aangehouden voor cybercrime.

“Vaak overzien zij de gevolgen van hun daden niet; soms beseffen ze niet eens dat ze een strafbaar feit hebben gepleegd”, zo laat de politie weten. Het gaat bijvoorbeeld om jongeren die onbedoeld ver doordringen in een systeem, alleen maar om te zien of het kan, inloggegevens van docenten stelen of zich met online fraude bezighouden.

Om ‘first offenders’ op het rechte pad te krijgen en te houden werd “Hack_Right” ontwikkeld; een alternatief, onderdeel of aanvulling op een strafrechtelijk traject. Alleen jongeren die bekennen, geen zeer ernstige vormen van cybercrime hebben gepleegd en bereid zijn zich op een positieve manier te ontwikkelen, komen ervoor in aanmerking. Daarnaast moet het om een eerste cyberdelict gaan.

Hack_Right bestaat uit vier modules, namelijk herstel, training, alternatief en coaching. Via de modules wordt geprobeerd het gedrag van de jongeren te veranderen. Het afgelopen jaar hebben elf jongeren aan de pilot van Hack_Right meegedaan. De pilot wordt nog een jaar voortgezet en zal daarna worden geëvalueerd. Er vindt ook een wetenschappelijk onderzoek naar de proef plaats.

Politie en OM zoeken nog bedrijven die willen meewerken aan Hack_Right. In de meeste gevallen maakt een leeropdracht onderdeel uit van het Hack_Right-traject. Jongeren doen hierbij een opdracht voor het bedrijf. Afhankelijk van de digitale vaardigheden en de leerdoelen van de jongeren en de mogelijkheden en wensen van het bedrijf wordt het programma ingevuld. Eerder dit jaar werd al bekend dat het Openbaar Ministerie jongeren een Halt-straf bij ict-bedrijven liet uitvoeren.

Image