Inwoners, ondernemers, beleidsmakers, wetenschappers, bestuurders en maatschappelijke organisaties keken samen naar opgaven en prioriteiten voor Nederland na de coronacrisis. Ze bogen zich over thema’s als gezondheid, ongelijkheid, en sociale en mentale veerkracht. Ook de (versnelde) digitalisering is een thema.

Minister Ollongren bood het rapport ‘Nederland uit de crisis: perspectief voor en door de samenleving‘ op 12 juli 2021 aan aan de Tweede Kamer.

Blended samenleving

Tijdens corona leerde de samenleving zich anders (veelal digitaal) te organiseren.  Allerlei diensten kwamen online beschikbaar, zoals medische consulten. Concerten waren beschikbaar via livestreams, uitvaarten werden online bezocht. De kansen van deze digitalisering worden breed herkend. Deelnemers geven tegelijkertijd aan niet te verwachten dat de samenleving in de toekomst vrijwel volledig online blijft. Ze zien meer in mengvormen: deels online en deels fysiek. ‘Blended’ heet dat in het rapport. Niet alle interactie kan helemaal digitaal, zoals het onderwijs. En veel mensen kunnen bovendien door de aard van het werk niet thuiswerken.

On- en offline

Voor de komende jaren is de opgave om duidelijke afspraken te maken. On- en offline werken moeten elkaar niet vervangen, maar versterken. Uit de dialoog over innovatie en digitalisering komt naar voren dat men kansen ziet voor nog ingrijpender vernieuwingen op dat vlak, maar dat omgang met data een aandachtspunt is. Een ‘blended’ samenleving heeft bovendien een kwalitatief hoogstaande digitale infrastructuur en beveiliging van datacommunicatie nodig om te kunnen slagen.

Over het onderzoek

Het onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van de programmadirectie Covid en Samenleving.  In totaal zijn 600 burgers, managers en professionals van 128 bedrijven en maatschappelijke organisaties en 50 wetenschappers met elkaar in gesprek gegaan. Daarbij zijn analyses van departementen, planbureaus, bedrijven en maatschappelijke organisaties betrokken. Ook hebben de Nationale Denktank en TechTegenCorona over specifieke onderwerpen advies gegeven. Lees bijvoorbeeld het rapport van Tech Tegen Corona: ‘Riding the Wave: Nederland groeit dankzij data & tech’.

Source